Chci si pronajmout nebytový prostor

Jak na to

  1. Záměr pronájmu nebytových prostor vyhlašuje formou zveřejnění na úřední desce a na webových stránkách rada města.
  2. Zveřejnění obsahuje adresu domu ve kterém se nebytové prostory nachází a jejich bližší specifikaci (umístění v domě, dispozice, termín pro podání žádostí, apod.)
  3. Zájemce má možnost si sjednat individuální prohlídku prostor po dohodě s pracovníkem odboru správy majetku a tepelného hospodářství.
  4. Žadatel následně vyplní Žádost o pronájem nebytových prostor a vyplněnou ji předá na podatelnu Městského úřadu Slavkov u Brna nebo pracovníkovi odboru správy budov a tepelného hospodářství.
  5. Po uzavření termínu pro podání Žádostí o pronájem nebytových prostor odbor správy budov a tepelného hospodářství následně předkládá radě města zprávu s popisem doručených písemných žádostí.
  6. Rada město žádosti posoudí a rozhodne formou usnesení o budoucím vybraném nájemci.

Vyřizuje

Bc. Charvátová Jitka
vedoucí odboru
+420 544 121 124