Přihlášení vozidla do evidence taxislužby

Postup vyřízení věci

Pro zaevidování vozidla do evidence vozidel taxislužby podá dopravce v taxislužbě, který je již registrován v živnostenském rejstříku (vlastní koncesi), písemnou žádost příslušnému dopravnímu úřadu.

Žadatel doloží doklady:
Velký technický průkaz vozidla, ze kterého je zřejmé, že žadatel je provozovatelem vozidla a dále knihu taxametru. Při splnění podmínek bude vozidlo zařazeno do evidence vozidel taxislužby a dopravci bude vydán písemný výpis z této evidence a evidenční nálepka vozidla taxislužby. Vozidlo nesmí mít při provozování taxislužby technickou prohlídku vozidla starší jednoho roku. Vozidlo, kterým bude vykonávána taxislužba výhradně na základě uzavřených písemných přepravních smluv, nemusí být vybaveno taxametrem.

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby bez taxametru

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby s taxametrem

Vyřizuje

Spáčil Robert
registr vozidel
+420 544 121 181
Mgr. Bechová Eva
registr vozidel
+420 544 121 136