Přihlášení vozidla do evidence taxislužby

Postup vyřízení věci

Pro zaevidování vozidla do evidence vozidel taxislužby podá dopravce v taxislužbě, který je již registrován v živnostenském rejstříku (vlastní koncesi), písemnou žádost dopravnímu úřadu příslušnému podle sídla firmy dopravce.

Žádost doloží doklady:
Velký technický průkaz vozidla, ze kterého je zřejmé, že žadatel je buď vlastníkem nebo provozovatelem vozidla a dále knihu taxametru. Při splnění podmínek bude vozidlo zařazeno do evidence vozidel taxislužby a dopravci bude vydán písemný výpis z této evidence. Vozidlo nesmí mít při provozování taxislužby technickou prohlídku vozidla starší jednoho roku. Vozidlo, kterým bude vykonávána taxislužba výhradně na základě uzavřených písemných přepravních smluv, nemusí být vybaveno taxametrem.

Vyřizuje

Spáčil Robert
registr vozidel
+420 544 121 181
Mgr. Bechová Eva
registr vozidel
+420 544 121 136