Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby

Postup vyřízení věci

Řidič taxislužby podá písemnou žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby příslušnému dopravnímu úřadu podle místa trvalého bydliště nebo jiného povoleného pobytu žadatele. Žadatel musí být starší 21 let, spolehlivý podle § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě a hradit správní poplatek ve výši 500,- Kč. K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech. Při splnění uvedených podmínek udělí dopravní úřad řidiči oprávnění řidiče taxislužby a vydá průkaz řidiče taxislužby.

Vyřizuje

Spáčil Robert
registr vozidel
+420 544 121 181
Mgr. Bechová Eva
registr vozidel
+420 544 121 136