Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí

Jak začít:

Vyplnit příslušnou žádost.

K žádosti se dokládá:

K žádosti budou přiloženy dokumenty – viz formulář žádosti.

Poplatky:

Udělení oprávnění k provozování SME 1500,-Kč. Vydání osvědčení k provozování SME 300,-Kč. Změny v oprávnění nebo osvědčení k provozování SME 200,-Kč

Postup vyřízení:

Žádost nutno podat mi. 30 dnů před požadovaným termínem zahájení provozu SME.

Vyřizuje

Mgr. Pilátová Libuše
vedoucí odboru správních činností, oddělení dopravně správních agend
+420 544 121 140