Euroklíč

Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let, a to k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K tomu, aby se Euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musejí být osazena speciálním zámkovým systémem. Výhodou Euroklíče je, že si s ním lidé se zdravotním postižením můžou tato zařízení odemknout sami a nemusejí žádat o klíč obsluhu.

Kdo může získat zdarma Euroklíč

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé cílové skupiny.

Kdo lze Euroklíč použít

Na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních, zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech. Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech EU, kde je možnost jejich využití podstatně vyšší. Aktuální seznam míst, kde lze Euroklíč v České republice použít, naleznete na internetových stránkách www.euroklic.cz
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč použít, jsou obvykle označena samolepkami, každé takové místo je označeno pamětní deskou.

Vyřizuje

Horňáková Lucie DiS.
sociální péče, koordinátorka KPSS
+420 544 121 105