Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je vydáván držitelům průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelům průkazu ZTP/P. 

Vozidlo označené parkovacím průkazem má některá zvláštní práva, která mají pomoci postiženým osobám překonávat omezení ve volnosti pohybu plynoucí z jejich zdravotního postižení. Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Odbor sociálních věcí MěÚ Slavkov u Brna vystavuje parkovací průkazy pro občany s trvalým bydlištěm ve správním obvodu ORP Slavkov u Brna. 

K vyřízení parkovacího průkazu je nutné:

  • předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
  • 1x aktuální průkazovou fotografii
  • občanský průkaz

Parkovací průkaz je vydáván bezodkladně a bezúplatně, k převzetí se držitel průkazu (u dětí zákonný zástupce) musí dostavit osobně. 

Vyřizuje

Horňáková Lucie DiS.
sociální péče, koordinátorka KPSS
+420 544 121 105