Osoby se zdravotním postižením

Zdravotní postižení omezuje člověka v pohybu, má vliv na kvalitu života nebo uplatnění ve společnosti. Existuje řada podpůrných služeb a dávek, které mohou toto omezení zmírnit či kompenzovat.

Průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Na průkaz má nárok člověk od 1 roku věku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením dlouhodobého charakteru. Vydávány jsou ve 3 stupních: TP, ZTP, ZTP/P.

 

Vyřizuje

PhDr. Pavezková Hana DiS.
sociální péče, kurátorka pro dospělé
+420 544 121 149
Horňáková Lucie DiS.
sociální péče, koordinátorka KPSS
+420 544 121 105