Označení vozidla poskytovatele terénní sociální služby

Vyřizuje odbor

Odbor sociálních věcí