Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

Propuštění z výkonu trestu odnětí svobody či vazby

Jak začít:

Osobní, písemný či telefonický kontakt

Jaké doklady s sebou:

Doklad totožnosti; v případě žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci je třeba: platný doklad totožnosti, případně potvrzení o propuštění z výkonu trestu nebo vazby, potvrzení o evidenci na úřadu práce.

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Individuálně, důležitá ochota spolupracovat na řešení svého problému, možnost dlouhodobé spolupráce, doporučení či zprostředkování odborné nebo specializované pomoci jinými organizacemi a institucemi; v případě žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci musí být splněna podmínka sociální potřebnosti, po doporučení kurátora následuje spolupráce s pracovnicí dávek pomoci v hmotné nouzi, která vydá rozhodnutí, dávka je následně vyplacena Úřadem práce.

Lhůty:

Neprodleně po propuštění z VTOS

Vyřizuje

PhDr. Pavezková Hana DiS.
sociální péče, kurátorka pro dospělé
+420 544 121 149