Opuštění dítěte (dítě, které se ocitlo bez péče rodiče nebo osoby odpovědné za jeho výchovu)

Jak začít:

Osobní či telefonický kontakt

Jaké doklady s sebou:

Není třeba žádný doklad

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Individuálně; zajištění neodkladné péče o dítě, podání příslušného návrhu k soudu, práce s rodinou.

Lhůty:

Neprodleně

Vyřizuje

Bc. Karlíková Miroslava

příjmení dětí J-O

+420 544 121 156
Mgr. Mrázová Denisa
kurátorka pro děti a mládež, náhradní rodinná péče OSPOD
+420 544 121 151