Úmrtí jednoho či obou rodičů

Jak začít:

Osobní či telefonický kontakt

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Individuálně; zajištění neodkladné péče o dítě, podání příslušného návrhu k soudu, práce s rodinou, zprostředkování odborné pomoci.

Lhůty:

Neprodleně

Vyřizuje

Bc. Karlíková Miroslava

příjmení dětí J-O

+420 544 121 156