Psychické i fyzické týrání, zanedbávání, sexuální obtěžování či zneužívání dítěte

Jak začít:

Osobní, telefonický či písemný kontakt

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Individuálně; včasná intervence, práce s rodinou,  možnost podání trestního oznámení či návrhu k soudu, zprostředkování odborné pomoci.

Lhůty:

Neprodleně