Návrh na umístění a pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Jak začít:

Osobní kontakt, sepsání návrh.

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti, rodné listy nezletilých dětí, případně rozsudek ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem.

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Sepsaný návrh podat k příslušnému soudu, který ve věci rozhodne.

Lhůty:

Sepsaný návrh se podává k příslušnému soudu neprodleně.