Návrh na nařízení, zrušení či prodloužení ústavní výchovy a ochranné výchovy

Jak začít:

Osobní kontakt, sepsání návrhu na odboru v úřední den.

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti, rodné listy nezletilých dětí, případně rozsudek ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem.

Poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Sepsaný návrh podat k příslušnému soudu, který ve věci rozhodne.

Lhůty:

Sepsaný návrh se podává k příslušnému soudu neprodleně. 

Vyřizuje odbor

Odbor sociálních věcí