Neplacení výživného

Jak začít:

Osobní kontakt na odboru v úřední den.

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti, rodné listy nezletilých dětí, rozsudek ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem, příp. o poslední stanovené výši výživného; podrobně vyčíslená částka dlužného výživného.

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Poradenství, sepsání příslušného návrhu k soudu, odkaz na Policii ČR v případě neplacení výživného po dobu 4 měsíců po sobě následujících (trestní oznámení pro neplacení výživného).

Lhůty:

Neprodleně

Vyřizuje odbor

Odbor sociálních věcí