Umístění reklamy na pozemcích ve vlastnictví města nebo sloupech VO

Jak začít:

Učinit telefonický nebo osobní dotaz přímo na odboru IR.

Jaké doklady s sebou:

Písemná žádost  a situace s vyznačením místa.

Poplatky:

Nájem nebo při krátkodobém umístění místní poplatek dle vyhlášky č. 4/2019

Postup vyřízení:

Reklamu typu „A“ při krátkodobém umístění  a pořádání jednorázových propagačních akcí (max. 10 dní) ohlásí poplatník přímo na odboru IR na předepsaném formuláři a uhradí poplatek dle vyhlášky č. 4/2019 .  Při dlouhodobém umístění reklamní tabule nebo zařízení na pozemku  města nebo na sloupu VO se jedná o pronájem. Záměr je  zveřejněn na úřední desce a následně  předložen  radě města  ke schválení. Po schválení je uzavřena nájemní smlouva.

Vyřizuje

Bobová Hana
správa majetku
+420 544 121 127