Poplatek za užívání veřejného prostranství

Jak začít:

Ohlásit nejpozději 5 dní předem zahájení užívání veřejného prostranství.

Jaké doklady s sebou:

Žádost podat na formuláři – ohlášení k místnímu poplatku.

Poplatky:

Poplatek dle vyhlášky města Slavkov u Brna o místních poplatcích č. 4/2019 čl. 12

Postup vyřízení:

Poplatník  ohlásí užívání veřejného prostranství na odboru IR a ve formuláři uvede údaje o poplatníkovi, místo užívání a rozsah užívané plochy a dobu užívání. Na odboru IR je poplatníkovi vydáno povolení a vypočítán poplatek, který uhradí na odboru IR.

Lhůty:

V den ohlášení.

Sazba místního poplatku za užívání veřejného prostranství

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

  a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
  b) za umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb (restaurační předzahrádky) 1 Kč
  c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 15 Kč
  d) za provádění výkopových prací od 11. dne ohlášení 1 Kč
  e) za umístění stavebního zařízení a skládky stavebního materiálu od 11. dne po ohlášení 0,50 Kč
  f) za umístění skládky dřeva nebo uhlí od 11. dne po ohlášení 10 Kč
  g) za umístění reklamního zařízení včetně typu „A“ mimo památkovou zónu 2 Kč
  h) za umístění reklamního zařízení včetně typu „A“ při krátkodobém umístění (po dobu nejvýše deseti po sobě následujících dnů) v souvislosti s pořádáním jednorázových (propagačních, kulturních, sportovních, prodejích akcí apod.) 10 Kč
  i) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 1 Kč
  4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
  j) za umístění zařízení cirkusů 1 Kč
  k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 5 Kč
  l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč
  m) za umístění skládek od 11. dne ohlášení 0,50 Kč

 2. Město stanovuje poplatek paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa 3 000 Kč/rok.

Vyřizuje

Bobová Hana
správa majetku
+420 544 121 127
× Nenechte si ujít