Zábor pozemku pro výkopové práce v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí

Jak začít:

Oznámit nejpozději 5 dní předem zahájení výkopových prací.

Jaké doklady s sebou:

Vlastní nebo formulář, který je k dispozici na odboru IR  – uvede se termín, rozsah záboru, odpovědná osoba ,  příloha je mapka s vyznačením trasy výkopu.

Poplatky:

V případě, že se jedná o veřejné prostranství – poplatek dle vyhlášky č. 4/2011

Postup vyřízení:

Obor IR uzavře s uživatelem pozemku dohodu o dočasném záboru.

Lhůty:

Po ukončení záboru  a předání užívané plochy.

Vyřizuje

Bobová Hana
správa majetku
+420 544 121 127