Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Slavkova u Brna

Jak začít:

Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví Města Slavkov u Brna se předkládá v podobě podnětu ke kácení dřevin. Vyplněný podnět se doručí na Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, 684 01 Slavkov u Brna. Na základě podnětu Technické služby Města Slavkova u Brna rozhodnou:

  1. o nepodání žádosti o povolení ke kácení nebo
  2. o podání žádosti o povolení ke kácení a žádost podají správnímu orgánu (MěÚ Slavkov u Brna, OŽP)

Jaké doklady s sebou:

– situační zákres dřeviny

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.