Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Jak začít:

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení MěÚ Slavkov u Brna. Povolení je nutné pro stromy o obvodu kmene nad 80cm měřeno ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2. Oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) je vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, či lze toto též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka.

Jaké doklady s sebou:

– situační zákres dřeviny

– pokud žádost předkládá nájemce, je zapotřebí písemného souhlasu vlastníka pozemku, či všech spoluvlastníků

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.