Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Jak začít:

Hlášení se zpracovává v kalendářním roce za období uplynulého kalendářního roku. Veškeré níže uvedené formuláře jsou k dispozici po přihlášení do systému ISPOP dle zák. č. 25/2008 Sb..

Původce odpadů (dle sídla provozovny a příslušnosti k ORP) při produkci více jak 100 kg nebezpečných nebo více jak 100 tun ostatních odpadů, zašle elektronicky hlášeníformulář F_ODP_PROD.

Provozovatel zařízení na využívání a odstraňování odpadů zasílá do systému ISPOP formulář F_ODP_ZARIZENI.

Dopravce odpadů zasílá do systému ISPOP formulář F_ODP_DO.

Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory) – formuláře jsou k dispozici po přihlášení do systému ISPOP dle zák. č. 25/2008 Sb.

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro ohlášení:

Do 28. února kalendářního roku – formulář Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Formuláře ke stažení

Vyřizuje

Ing. Doleželová Lenka
ochrana přírody a krajiny a ochrana ZPF
+420 544 121 128