Vyřizuje

Ing. Hana Postránecká | tel.: 544 121 113 – Slavkov u Brna
Ing. Vladimíra Machaňová | tel.: 544 121 109 –  Křenovice u Slavkova, Zbýšov, Hrušky
Bc. Marcel Knesl | tel.: 544 121 143 –  Otnice, Bošovice, Lovčičky
Ing. Martin Formánek| tel.: 544 121 161 – Hostěrádky-Rešov,  Němčany, Slavkov u Brna
Ing. Radim Bohdálek | tel.: 544 121 183 – Heršpice, Hodějice, Holubice
Ing. Veronika Bartlová , DiS.| tel.: 544 121 141 – Milešovice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice
Bc. Žaneta Bednaříková | tel.: 544 121 145 – Nížkovice, Kobeřice u Brna

Vzhledem k rozsahu a složitosti dané problematiky nelze poskytnout úplný a vyčerpávající návod pro všechny druhy staveb a jejich možné umístění  a povolení v území. Tento materiál popisuje pouze všeobecný postup v předmětné životní situaci. První kroky každého, kdo má jakýkoliv stavební záměr, by měly vést na místně příslušný stavební úřad, kde obdrží podrobné informace platné pro jeho konkrétní stavbu. Pro většinu podání (žádostí) na stavební úřad jsou povinné formuláře (tiskopisy) dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění.

K řádně vyplněné žádosti je obvykle třeba přiložit projektovou dokumentaci stavby nebo dokumentaci stavby zpracovanou oprávněnou osobou, doklad o vlastnictví pozemku či právu stavby na pozemku, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení k záměru, příp. další podklady podle zákona a prováděcích vyhlášek.

Co k tomu potřebuji?

  • Při úvodní konzultaci není třeba mít žádné doklady.
  • Je třeba vědět, co chci stavět a kde to chci stavět.
  • Nejlépe je záměr zpracovat ve zjednodušené grafické podobě (např. zákres do katastrální mapy, zastavovací studie apod.) tak, aby byly zřejmé všechny souvislosti stavby v daném území.

Formuláře

Aktuální formuláře Ministerstva pro místní rozvoj ke stažení zde

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }