Chci stavět, rekonstruovat

Vzhledem k rozsahu a složitosti dané problematiky nelze poskytnout úplný a vyčerpávající návod pro všechny druhy staveb a jejich možné umístění  a povolení v území. Tento materiál popisuje pouze všeobecný postup v předmětné životní situaci. První kroky každého, kdo má jakýkoliv stavební záměr, by měly vést na místně příslušný stavební úřad, kde obdrží podrobné informace platné pro jeho konkrétní stavbu. Pro většinu podání (žádostí) na stavební úřad jsou povinné formuláře (tiskopisy) dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění.

K řádně vyplněné žádosti je obvykle třeba přiložit projektovou dokumentaci stavby nebo dokumentaci stavby zpracovanou oprávněnou osobou, doklad o vlastnictví pozemku či právu stavby na pozemku, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení k záměru, příp. další podklady podle zákona a prováděcích vyhlášek.

Co k tomu potřebuji?

  • Při úvodní konzultaci není třeba mít žádné doklady.
  • Je třeba vědět, co chci stavět a kde to chci stavět.
  • Nejlépe je záměr zpracovat ve zjednodušené grafické podobě (např. zákres do katastrální mapy, zastavovací studie apod.) tak, aby byly zřejmé všechny souvislosti stavby v daném území.

Aktuální formuláře Ministerstva pro místní rozvoj ke stažení zde

 

 

Vyřizuje

Mgr. Horák Jaromír
vedoucí odboru
+420 544 121 113
Ing. Bohdálek Radim
technik stavebního úřadu
+420 544 121 183
Ing. Machaňová Vladimíra
technička stavebního úřadu
+420 544 121 109
Bc. Knesl Marcel DiS
technik stavebního úřadu
+420 544 121 143
Ing. Formánek Martin
technik stavebního úřadu
+420 544 121 161
Ing. Bartlová Veronika DiS.
technička stavebního úřadu

Milešovice, Šaratice, Slavkov u Brna

+420 544 121 141
Dvořáková Žaneta
silniční správní úřad, stavební úřad
+420 544 121 145