Městský úřad ve Slavkově u Brna se stará jak o rozvoj města, tak plní úkoly v přenesené působnosti státu. Najdete zde například stavební, živnostenský,  vodoprávní úřad i odbor životního prostředí nebo orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Zřizujeme také matriku nebo si u nás vyřídíte například řidičské a občanské průkazy, pasy, registrační značky apod. Úřad ve Slavkově u Brna je určený i obyvatelům dalších 17 spádových obcí.

Novinky

Hledáme členy volebních komisí

Zájemci o členství v okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města konané 23. – 24.9.2022 se mohou hlásit na tel. č. 544 121 119 nebo e-mailovou adresu tajemnik@meuslavkov.cz. Členem okrskové volební komise může podle ustanovení § 17 odst. 1 volebního zákona být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je […]

Poplatek za odpad: stále máte šanci k platbě bez navýšení

Obyvatelé Slavkova, kteří dosud neuhradili poplatek za odpad, dostanou do schránky dopis s výzvou k zaplacení dlužné částky. „V současné době evidujeme cca 600 dlužníků. Povinnost uhradit poplatek má každý občan s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna a to 700 korun v případě dospělých a 350 korun dětí do 18 let. Lidé, kteří se chtějí vyhnout zbytečnému navýšení poplatku, […]

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete! K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí Evropské Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k […]

Jak na platbu odpadů? Přinášíme vám souhrnný přehled

Od února je možné platit poplatek za odpad elektronicky přes platební bránu. Tuto možnost využilo padesát procent občanů, kteří se rozhodli odpad již uhradit. Čas na zaplacení máte do konce měsíce května. Výše poplatku je 700 korun pro každého trvale žijícího obyvatele města Slavkov u Brna a také majitele nemovitosti, v níž není nikdo trvale hlášen […]

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }