Důchod

Finanční pomoc, která je vyplácena v případě staří, invalidity nebo úmrtí živitele.
Důchody vyřizuje příslušná pobočka České správy sociálního zabezpečení. Okresní správa sociálního zabezpečení sídlí ve Vyškově.

Starobní důchod

Invalidní důchod

Vdovský/vdovecký důchod

Sirotčí důchod

Vyřizuje

PhDr. Pavezková Hana DiS.
sociální péče, kurátorka pro dospělé
+420 544 121 149
Horňáková Lucie DiS.
sociální péče, koordinátorka KPSS
+420 544 121 105