Příspěvek na péči

Jedná se o peníze pro ty, kdo mají ze zdravotních důvodů sníženou soběstačnost a nepostarají se sami o sebe. Z příspěvku si hradí pomoc, kterou vzhledem ke svému zdravotnímu znevýhodnění potřebují.

Co pro to mohu udělat?

 1. Vyplnit žádost – odkaz zde

  Žádost  vyplňuje člověk závislý na pomoci druhých. K žádosti je nutné přiložit také formulář Oznámení o poskytovateli pomoci, kde je uvedena sociální služba či osoba, která žadateli pomáhá. Není třeba ji nosit k lékaři. Lékařské potvrzení si vyžádá sám Úřad práce!

 2. Podat na příslušnou pobočku Úřadu práce

  Za nemohoucího seniora či dospělého může na základě plné moci žádat o příspěvek rodina, kamarád či sociální pracovnice. Za děti (starší než 1 rok) žádají rodiče či jiní zákonní zástupci.

 3. Sledovat řízení

  Řízení o příspěvku na péči podléhá zákonitostem správního řízení. Proto Vám bude čekací lhůty přicházet řada písemností, které Vás budou informovat o aktuálním stádiu řízení. Připravte se na to, že řízení trvá několik měsíců.

 4. Rozhodnutí

  Před ukončením řízení ÚP vyzývá k nahlédnutí a případnému podání námitek. Tuto výzvu akceptujte a využijte ji. Můžete případně vznést námitky k připravovanému rozhodnutí. V obdrženém rozhodnutí jsou pak také vyjmenovány možnosti odvolání.

Formuláře ke stažení

Vyřizuje

PhDr. Pavezková Hana DiS.
sociální péče, kurátorka pro dospělé
+420 544 121 149
Horňáková Lucie DiS.
sociální péče, koordinátorka KPSS
+420 544 121 105