Mimosoudní dohoda

Jak začít:

Osobní kontakt, sepsání návrhu na odboru v úřední den; vyhledání vzoru a sepsání návrhu samostatně, případně za spolupráce právníka.

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti, rodné listy nezletilého dítěte /dětí/

Poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Dohoda se sepisuje přímo na odboru za účasti obou rodičů, případně jiných osob, účelem je předejít sporům ve věci péče o děti, obdrží ji všichni účastníci jednání, přihlíží k zájmům dítěte,  předchází či nahrazuje soudní rozhodnutí, ale není soudní cestou vymahatelná.

Lhůty:

platnost dle obsahu dohody