Oznamovací povinnost občana

Jak začít:

Osobní, telefonický či písemný kontakt (možnost anonymního oznámení).

Jaké doklady s sebou:

Není třeba žádný doklad

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Individuálně, okamžitá intervence (= včasný zásah)

Vyřizuje

Bc. Karlíková Miroslava

příjmení dětí J-O

+420 544 121 156
Mgr. Mrázová Denisa
kurátorka pro děti a mládež, náhradní rodinná péče OSPOD
+420 544 121 151