Návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti /dětem/ z nesezdaného soužití, tzn. svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů + stanovení výživného pro nezl. dítě

Jak začít:

Osobní kontakt, sepsání návrhu na odboru v úřední den; vyhledání vzoru a sepsání návrhu samostatně, případně za spolupráce právníka.

Jaké doklady s sebou:

platný doklad totožnosti, rodné listy nezletilého dítěte /dětí/

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Sepsaný návrh podat k příslušnému soudu, který ve věci rozhodne.

Lhůty:

Sepsaný návrh se podává k příslušnému soudu neprodleně.