Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě /děti/  

Jak začít:

Osobní kontakt, sepsání návrhu na odboru v úřední den; vyhledání vzoru a sepsání návrhu samostatně, případně za spolupráce právníka.

Jaké doklady s sebou:

platný doklad totožnosti, rodné listy nezletilého dítěte /dětí/, rozsudek o úpravě poměrů, příp. o poslední stanovené výši výživného

Poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Sepsaný návrh podat k příslušnému soudu, který ve věci rozhodne.

Lhůty:

Sepsaný návrh se podává k příslušnému soudu neprodleně.