Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem /dětmi/

Jak začít:

Osobní kontakt, sepsání návrhu na odboru v úřední den; vyhledání vzoru a sepsání návrhu samostatně, případně za spolupráce právníka.

Jaké doklady s sebou:

platný doklad totožnosti, rodné listy nezletilého dítěte /dětí/, rozsudek o úpravě poměrů

Poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Sepsaný návrh podat k příslušnému soudu, který ve věci rozhodne.

Lhůty:

Sepsaný návrh se podává k příslušnému soudu neprodleně.

Vyřizuje

Bc. Karlíková Miroslava

příjmení dětí J-O

+420 544 121 156