Městské dotace na podporu zájmových organizací

Státní a krajské dotace pro jednotlivce a domácnosti
 • Dešťovka

  Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený v rámci Národního programu Životní prostředí.

  Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

  Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

  zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
  akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,
  využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

  1. dotační výzva – Dešťovka I
  Byla vyhlášena 27. dubna 2017 s alokací 100 milionů korun. Za 28 hodin od spuštění příjmu žádostí bylo přijato 2 279 žádostí o dotaci a výzva byla uzavřena.

  2. dotační výzva – Dešťovka II
  Byla vyhlášena 7. srpna 2017. Alokace je 340 milionů korun. Příjem žádostí v současnosti probíhá, k jeho ukončení dojde vyčerpáním alokace.

  Jak požádat o dotaci

  Podání žádosti provedete jednoduše přes elektronický formulář na stránkách programu www.dotacedestovka.cz, případně osobně na některém z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR.

  Podrobné informace naleznete na samostatném webu www.dotacedestovka.cz.

 • Kotlíkové dotace

  Až do 31. března 2019 je možné podávat elektronické žádosti o finanční podporu na tzv. kotlíkové dotace.

  Rozhodla o tom Rada Jihomoravského kraje, která také na svém jednání 10. září 2018 schválila již osmou část žádostí o tyto dotace. Doposud bylo schváleno 874 žádostí za cca 90 milionů korun. Celková finanční alokace, kterou má Jihomoravský kraj na výměnu kotlů k dispozici, je 130,6 milionu korun.

  Kotlíkové dotace_leták A4_JHM kraj

  Dotační program_Kotlíkové dotace

   

  Seznam zvýhodněných měst a obcí_Kotlíkové dotace

  „Vyčerpáno je zatím zhruba 70 procent celkové částky, je tedy možné uspokojit další žádosti. Proto jsme se rozhodli prodloužit termín přijímání žádosti o tyto dotace, aby bylo možné vyčerpat všechny vyhrazené finanční prostředky. Krajský úřad prostřednictvím starostů obcí požádal o zveřejnění této informace směrem k občanům a stále nabízíme již osvědčený administrativní servis, kdy při sběru žádostí je k dispozici místnost s výpočetní technikou a asistencí našich pracovníků,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

  „Současně existuje možnost kombinovat kotlíkové dotace s programem Nová zelená úsporám. Úspěšní příjemci kotlíkových dotací mohou letos požádat také o finance na zateplení domu z tohoto programu. Pokud splní podmínky programu a dotaci obdrží, získají k ní navíc bonus až 40 tisíc korun,“ řekl krajský radní Petr Hýbler.

  Výše podpory na jeden dílčí projekt fyzické osoby se pohybuje mezi 75–80 % dle typu pořizovaného zdroje, maximální výše dotace může být ve výši 127 500 korun. Zbytek výdajů je financován z finančních prostředků žadatele, resp. konečného uživatele. Účelem podpory je výměna stávajících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech s cílem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí. Žádosti jsou podávány elektronicky s následným doložením listinné verze včetně příloh. Kompletní podmínky podpory jsou popsány v dotačním programu a výzvě na webových stránkách Jihomoravského kraje v části Kotlíkové dotace:

  https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2 , případně se lze obrátit telefonicky či e-mailem na projektové manažerky (kontakty jsou uvedeny na zmíněné webové stránce).

  Projekt navazuje na program s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a jeho cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové ekologické zdroje. Do roku 2020 kraj předpokládá v rámci druhé vlny kotlíkových dotací výměnu 1 412 stávajících kotlů, vyčerpána by mohla být částka ve výši 135,6 milionu korun.

Dešťovka

Kotlíkové dotace Jihomoravský kraj

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }