Žádost o zápis a výmaz zástavního práva k vozidlu v registru silničních vozidel

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

Jaké doklady s sebou:

Technický průkaz vozidla, doklad o technické prohlídce – Protokol o pravidelné technické prohlídce (DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu, smlouva nebo rozhodnutí o zřízení, nebo ukončení (výmazu) zástavního práva, souhlas vlastníka daného vozidla, osvědčení o registraci vozidla – ORV (OTP), doklady vlastníka a provozovatele
Provozovatel vozidla (není-li totožný s vlastníkem): plnou moc a souhlas vlastníka k provedení úkonu (leasingová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu), ostatní stejně jako vlastník. V případě zastupování je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Vyřizuje

Spáčil Robert
registr vozidel
+420 544 121 181
Mgr. Bechová Eva
registr vozidel
+420 544 121 136
Mgr. et Mgr. Habrda Jan
registr vozidel
+420 544 121 134