Informace podle zákona o svobodně přístupných informacích

 1. Název: Město Slavkov u Brna
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  4.1. Kontaktní poštovní adresa
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  4.3. Úřední hodiny
  4.4. Telefonní čísla
  4.5. Adresa internetových stránek
  4.6. Adresa podatelny
  4.7. Elektronická adresa podatelny
  4.8. Datová schránka
 5. Případné platby lze poukázat
 6. IČO
 7. Plátce daně z přidané hodnoty
 8. Dokumenty
  8.1. Seznamy hlavních dokumentů
  8.2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů
 11. Předpisy
  11.1. Nejdůležitější používané předpisy
  11.2. Vydané právní předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
  12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno
 13. Licenční smlouvy
  13.1. Vzory licenčních smluv nejsou stanoveny
  13.2. Výhradní licence – nebyly poskytnuty žádné výhradní licence ve smyslu ustanovení § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím