Adresář kontaktů

Bc. Boudný Michal starosta města +420 544 121 100 Více informací
Ing. Jedličková Marie místostarostka města +420 544 121 110 Více informací
Bc. Slámová Veronika tisková mluvčí, uvolněná radní +420 544 121 104 Více informací
Sovadina Tomáš kulturní manažer - SC Bonaparte + 420 799 113 249 Více informací
Ing. Podborský Richard Koordinátor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna +420 724 243 459 Více informací
Kuklová Jana asistentka starosty, městské dotace +420 544 121 162 Více informací
Mgr. Fiala Bohuslav tajemník úřadu +420 544 121 101 Více informací
Schwecová Marie personalistka, mzdová účetní +420 544 121 130 Více informací
Massow Munir sekretariát tajemníka +420 544 121 119 Více informací
Mgr. Pospíchalová Petra Nedvědová vedoucí odboru, právnička města +420 544 121 160 Více informací
Němcová Renata podatelna, Czechpoint +420 544 121 180 Více informací
Pitáková Taťána registr živností a zemědělců +420 544 121 146 Více informací
Bc. Lovasová Lucie doručovatelka Více informací
Pavlík Zdeněk správce sítě +420 544 121 125 Více informací
Ing. Macháčková Barbara krizové řízení, spisová služba +420 544 121 129 Více informací
Bc. Lebeda Karel kontrolor živností +420 544 121 144 Více informací
Maša Stanislav správce sítě - informatik +420 544 121 185 Více informací
Vozdecká Lucie podatelna, czechpoint +420 544 121 111 Více informací
Mgr. Salačová Magdaléna právnička města +420 544 121 102 Více informací
Pitáková Taťána registr živností a zemědělců +420 544 121 146 Více informací
Bc. Lebeda Karel kontrolor živností +420 544 121 144 Více informací
Mgr. Sommerová Margita DiS. vedoucí odboru + 420 544 121 150 Více informací
Bc. Karlíková Miroslava sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 156 Více informací
Mgr. Mrázová Denisa kurátorka pro děti a mládež, náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 151 Více informací
Mgr. Zouharová Kristýna DiS. sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 153 Více informací
PhDr. Pavezková Hana DiS. sociální péče, kurátorka pro dospělé +420 544 121 149 Více informací
Mgr. Kűmpelová Lenka sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 152 Více informací
Horňáková Lucie DiS. sociální péče, koordinátorka KPSS +420 544 121 105 Více informací
Bc. Vránová Klára vedoucí odboru +420 544 121 116 Více informací
Škrabalová Bronislava účetní + 420 544 121 131 Více informací
Jílková Marie účetní +420 544 121 118 Více informací
Krchňavá Romana školství +420 544 121 115 Více informací
Mgr. Majárková Vendula účetní +420 544 121 121 Více informací
Bc. Cenková Jarmila pokladní, správa místních poplatků +420 544 121 117 Více informací
Mgr. Pilátová Libuše vedoucí odboru správních činností, oddělení dopravně správních agend +420 544 121 140 Více informací
Formánková Renata občanské průkazy +420 544 121 138 Více informací
Winterová Vladislava matrika +420 544 121 122 Více informací
Slezáčková Blanka evidence obyvatel +420 544 121 187 Více informací
Ing. Bc. Káčerková Eva přestupky - majetkové, občansko - právní +420 544 121 157 Více informací
Šemorová Markéta cestovní doklady +420 544 121 139 Více informací
Elznerová Lenka matrika +420 544 121 114 Více informací
Mgr. Krátká Jana přestupky, radar +420 544121176 Více informací
Mgr. Štětina Libor zkušební komisař +420 734 863 259 Více informací
Spáčil Robert registr vozidel +420 544 121 181 Více informací
Šemorová Markéta administrativa, radar +420 544 121 178 Více informací
Chrudimská Eliška administrativa, radar +420 544 121 178 Více informací
Mgr. Bechová Eva registr vozidel +420 544 121 136 Více informací
Bc. Jurajdová Eva přestupky, radar +420 544 121 155 Více informací
Mgr. Lotreková Ilona přestupky, radar +420 544 121 137 Více informací
Mgr. et Mgr. Habrda Jan registr vozidel +420 544 121 134 Více informací
Švestka Jan DiS zkušební komisař +420 731 206 993 Více informací
Bc. Eliášová Jana DiS. administrativa, radar +420 544 121 170 Více informací
Mgr. Lotrek Jaroslav přestupky, radar +420 544 121 167 Více informací
Kučerová Jaroslava evidence řidičů + 420 544 121 133 Více informací
Rusňáková Jitka přestupky, radar +420 544 121 179 Více informací
Mgr. Doleželová Ludmila přestupky +420 544 121 103 Více informací
Ing. Lokaj Petr vedoucí odboru +420 544 121 106 Více informací
Ing. Kašpar Dalibor investiční technik + 420 544 121 166 Více informací
Ing. Janek Petr investiční technik +420 544 121 158 Více informací
Mgr. Vrtíková Monika evidence majetku +420 544 121 165 Více informací
Bobová Hana správa majetku +420 544 121 127 Více informací
Ing. Mackrlová Jana projekty, dotace, správa majetku +420 544 121 120 Více informací
Bc. Charvátová Jitka vedoucí odboru +420 544 121 124 Více informací
Václavík Rudolf opravy a údržba městského majetku +420 730 163 052 Více informací
Lstibůrek Vojtěch technik tepelného hospodářství +420 544 121 126 Více informací
Ing. Piták Libor předpis nájemného a rozúčtování + 420 544 121 123 Více informací
Šemora René zedník, instalatér Více informací
Ing. Brožinová Lucie technička stavebního úřadu +420 544 121 168 Více informací
Mgr. Horák Jaromír vedoucí odboru +420 544 121 113 Více informací
Ing. Bohdálek Radim technik stavebního úřadu +420 544 121 183 Více informací
Ing. Machaňová Vladimíra technička stavebního úřadu +420 544 121 109 Více informací
Ing. Formánek Martin technik stavebního úřadu +420 544 121 161 Více informací
Bc. Knesl Marcel DiS technik stavebního úřadu +420 544 121 143 Více informací
Ing. Bartlová Veronika DiS. technička stavebního úřadu +420 544 121 141 Více informací
Žilka Roman referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby +420 544 121 132 Více informací
Dvořáková Žaneta silniční správní úřad, stavební úřad +420 544 121 145 Více informací
Ing. Rolincová Dagmar přestupky, stavební úřad +420 544 121 190 Více informací
Ing. Šmerdová Hana úřad územního plánování +420 544 121 147 Více informací
Ing. arch. Matyášová Oksana územní plánování, památky +420 544 121 182 Více informací
Moricová Eva administrativa, stavební úřad +420 544 121 108 Více informací
Filipová Helena administrativa stavebního úřadu +420 544 121 112 Více informací
Ing. Večerková Andrea PhD. vedoucí oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad +420 544 121 164 Více informací
Mgr. Skokanová Eliška ochrana přírody a krajiny +420 544 121 107 Více informací
Ing. Vysloužilová Lucie vodoprávní úřad +420 544 121 188 Více informací
Ing. Zouharová Marcela ochrana zemědělského půdního fondu, zemědělství, odpady +420 544 121 128 Více informací
Bc. Slováková Jana ochrana ovzduší +420 544 121 148 Více informací
Ing. Kamínek Jaromír myslivost, rybářství, lesní hospodářství, koordinovaná stanoviska +420 544 121 154 Více informací
Žilka Roman referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby +420 544 121 132 Více informací
Dvořáková Žaneta silniční správní úřad, stavební úřad +420 544 121 145 Více informací
Ing. arch. Matyášová Oksana územní plánování, památky +420 544 121 182 Více informací
Ing. Šmerdová Hana úřad územního plánování +420 544 121 147 Více informací
Ing. arch. Matyášová Oksana územní plánování, památky +420 544 121 182 Více informací
Ing. Brožinová Lucie technička stavebního úřadu +420 544 121 168 Více informací
Mgr. Horák Jaromír vedoucí odboru +420 544 121 113 Více informací
Ing. Bohdálek Radim technik stavebního úřadu +420 544 121 183 Více informací
Ing. Machaňová Vladimíra technička stavebního úřadu +420 544 121 109 Více informací
Ing. Formánek Martin technik stavebního úřadu +420 544 121 161 Více informací
Bc. Knesl Marcel DiS technik stavebního úřadu +420 544 121 143 Více informací
Ing. Bartlová Veronika DiS. technička stavebního úřadu +420 544 121 141 Více informací
Bartlová Veronika technička stavebního úřadu +420 544 121 141 Více informací
Bechová Eva registr vozidel +420 544 121 136 Více informací
Bobová Hana správa majetku +420 544 121 127 Více informací
Bohdálek Radim technik stavebního úřadu +420 544 121 183 Více informací
Boudný Michal starosta města +420 544 121 100 Více informací
Brožinová Lucie technička stavebního úřadu +420 544 121 168 Více informací
Cenková Jarmila pokladní, správa místních poplatků +420 544 121 117 Více informací
Charvátová Jitka vedoucí odboru +420 544 121 124 Více informací
Chrudimská Eliška administrativa, radar +420 544 121 178 Více informací
Doleželová Ludmila přestupky +420 544 121 103 Více informací
Dvořáková Žaneta silniční správní úřad, stavební úřad +420 544 121 145 Více informací
Eliášová Jana administrativa, radar +420 544 121 170 Více informací
Elznerová Lenka matrika +420 544 121 114 Více informací
Fiala Bohuslav tajemník úřadu +420 544 121 101 Více informací
Filipová Helena administrativa stavebního úřadu +420 544 121 112 Více informací
Formánek Martin technik stavebního úřadu +420 544 121 161 Více informací
Formánková Renata občanské průkazy +420 544 121 138 Více informací
Habrda Jan registr vozidel +420 544 121 134 Více informací
Horák Jaromír vedoucí odboru +420 544 121 113 Více informací
Horňáková Lucie sociální péče, koordinátorka KPSS +420 544 121 105 Více informací
Janek Petr investiční technik +420 544 121 158 Více informací
Jedličková Marie místostarostka města +420 544 121 110 Více informací
Jílková Marie účetní +420 544 121 118 Více informací
Jurajdová Eva přestupky, radar +420 544 121 155 Více informací
Káčerková Eva přestupky - majetkové, občansko - právní +420 544 121 157 Více informací
Kamínek Jaromír myslivost, rybářství, lesní hospodářství, koordinovaná stanoviska +420 544 121 154 Více informací
Karlíková Miroslava sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 156 Více informací
Kašpar Dalibor investiční technik + 420 544 121 166 Více informací
Kellnerová Eva vedoucí programového oddělení +420 724 717 206 Více informací
Knesl Marcel technik stavebního úřadu +420 544 121 143 Více informací
Krátká Jana přestupky, radar +420 544121176 Více informací
Krchňavá Romana školství +420 544 121 115 Více informací
Kučerová Jaroslava evidence řidičů + 420 544 121 133 Více informací
Kuklová Jana asistentka starosty, městské dotace +420 544 121 162 Více informací
Kűmpelová Lenka sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 152 Více informací
Lebeda Karel kontrolor živností +420 544 121 144 Více informací
Lokaj Petr vedoucí odboru +420 544 121 106 Více informací
Lotrek Jaroslav přestupky, radar +420 544 121 167 Více informací
Lotreková Ilona přestupky, radar +420 544 121 137 Více informací
Lovasová Lucie doručovatelka Více informací
Lstibůrek Vojtěch technik tepelného hospodářství +420 544 121 126 Více informací
Macháčková Barbara krizové řízení, spisová služba +420 544 121 129 Více informací
Machaňová Vladimíra technička stavebního úřadu +420 544 121 109 Více informací
Mackrlová Jana projekty, dotace, správa majetku +420 544 121 120 Více informací
Majárková Vendula účetní +420 544 121 121 Více informací
Maša Stanislav správce sítě - informatik +420 544 121 185 Více informací
Massow Munir sekretariát tajemníka +420 544 121 119 Více informací
Matyášová Oksana územní plánování, památky +420 544 121 182 Více informací
Moricová Eva administrativa, stavební úřad +420 544 121 108 Více informací
Mrázová Denisa kurátorka pro děti a mládež, náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 151 Více informací
Němcová Renata podatelna, Czechpoint +420 544 121 180 Více informací
Oubělická Eva ředitelka zámku +420 601 368 669 Více informací
Pavezková Hana sociální péče, kurátorka pro dospělé +420 544 121 149 Více informací
Pavlík Zdeněk správce sítě +420 544 121 125 Více informací
Pilátová Libuše vedoucí odboru správních činností, oddělení dopravně správních agend +420 544 121 140 Více informací
Piták Libor předpis nájemného a rozúčtování + 420 544 121 123 Více informací
Pitáková Taťána registr živností a zemědělců +420 544 121 146 Více informací
Podborský Richard Koordinátor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna +420 724 243 459 Více informací
Pospíchalová Petra vedoucí odboru, právnička města +420 544 121 160 Více informací
Rolincová Dagmar přestupky, stavební úřad +420 544 121 190 Více informací
Rusňáková Jitka přestupky, radar +420 544 121 179 Více informací
Salačová Magdaléna právnička města +420 544 121 102 Více informací
Schwecová Marie personalistka, mzdová účetní +420 544 121 130 Více informací
Šemora René zedník, instalatér Více informací
Šemorová Markéta cestovní doklady +420 544 121 139 Více informací
Šemorová Markéta administrativa, radar +420 544 121 178 Více informací
Skokanová Eliška ochrana přírody a krajiny +420 544 121 107 Více informací
Škrabalová Bronislava účetní + 420 544 121 131 Více informací
Slámová Veronika tisková mluvčí, uvolněná radní +420 544 121 104 Více informací
Slavkov u Brna Infocentrum +420 513 034 156 Více informací
Slezáčková Blanka evidence obyvatel +420 544 121 187 Více informací
Slováková Jana ochrana ovzduší +420 544 121 148 Více informací
Šmerdová Hana úřad územního plánování +420 544 121 147 Více informací
Sommerová Margita vedoucí odboru + 420 544 121 150 Více informací
Sovadina Tomáš kulturní manažer - SC Bonaparte + 420 799 113 249 Více informací
Spáčil Robert registr vozidel +420 544 121 181 Více informací
Štětina Libor zkušební komisař +420 734 863 259 Více informací
Švestka Jan zkušební komisař +420 731 206 993 Více informací
Václavík Rudolf opravy a údržba městského majetku +420 730 163 052 Více informací
Večerková Andrea vedoucí oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad +420 544 121 164 Více informací
Vozdecká Lucie podatelna, czechpoint +420 544 121 111 Více informací
Vránová Klára vedoucí odboru +420 544 121 116 Více informací
Vrtíková Monika evidence majetku +420 544 121 165 Více informací
Vysloužilová Lucie vodoprávní úřad +420 544 121 188 Více informací
Winterová Vladislava matrika +420 544 121 122 Více informací
Žilka Roman referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby +420 544 121 132 Více informací
Zouharová Marcela ochrana zemědělského půdního fondu, zemědělství, odpady +420 544 121 128 Více informací
Zouharová Kristýna sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 153 Více informací