Ověřování matričních dokladů do ciziny

Jedná se o doklady vydané Matričními úřady Křenovice, Šaratice a Otnice, které patří do správního obvodu MěÚ  Slavkov u Brna jako úřadu s rozšířenou působností, pro použití v cizině.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ověřované doklady

  • rodné, úmrtní a oddací listy,
  • doklady o registrovaném partnerství
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
  • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize.

Žadatelé předloží doklady k ověření vydané matričními úřady Křenovice, Šaratice a Otnice na MěÚ  Slavkov u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • doklad k ověření
  • průkaz totožnosti fyzické osoby

Správní a jiné poplatky:

100 Kč

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114