Potřebné formuláře dle živnostenského zákona

Všechny aktuální formuláře naleznete na stránkách portálu živnostenského podnikání.

Aktuální jednotné formuláře na Portálu živnostenského podnikání zde

Vyřizuje

Pitáková Taťána
registr živností a zemědělců
+420 544 121 146