Zrušení živnostenského oprávnění na žádost

Jak začít:

Podnikatel může podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění u kteréhokoliv živnostenského úřadu v rámci České republiky.

Jaké doklady s sebou:

Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost podnikatele.

Správní poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Na základě žádosti podané podnikatelem živnostenský úřad zruší rozhodnutím oprávnění k podnikání v uvedené  živnosti anebo v celém rozsahu živnostenského oprávnění (všechny živnosti).

Lhůty:

Proces zrušení živnostenského oprávnění je správním řízením a lhůty se řídí správním řádem. Rozhodnutí  o zrušení živnostenského oprávnění  je vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Vyřizuje

Pitáková Taťána
registr živností a zemědělců
+420 544 121 146
Bc. Lebeda Karel
kontrolor živností
+420 544 121 144