Rozpočet města Slavkov u Brna 2023

Rozpočet roku 2023: zvládneme zdražování energií

Zastupitelé schválili rozpočet na posledním zasedání tohoto roku, tedy v pondělí 19. 12. Sestavování návrhu rozpočtu na rok 2023 bylo zatíženo značnou mírou nejistoty. Jedná se zejména o délku trvání doznívající koronavirové pandemie a její vliv na vývoj ekonomiky, je nutné uvažovat i s vysokými cenami energií a zatím stále se zvyšující inflací. Samozřejmě se v něm objevuje opatrný přístup ke stanovení daňových příjmů – víme, že válka na Ukrajině do značné míry ovlivňuje státní rozpočet a hospodaření všech subjektů v republice.

(Pokračování textu…)

Závěrečný účet města za rok 2021

Závěrečný účet města 2021

Účetní výkazy

Přezkum hospodaření za rok 2021

2021poskytnute dotace – komplet

Vyhodnocení – tabulky, grafy

Výroční zpráva za rok 2021 – nová verze

Zpráva o činnosti a hospodaření ZS-A

Zpráva o činnosti a hospodaření PO

Zpráva – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Zpáva_o_činnosti_a_hospodaření_2021

Zpráva o hospodaření organizace

DDM Zpráva o činnosti PO-2021

 

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2022 je opatrný. Přesto ve znamení dokončení rozjetých projektů

Na rok 2022 máme rozpočet, který se musí vyrovnat se stagnujícími příjmy a zároveň s rostoucími výdaji, způsobenými inflací a zejména zvýšením cen energií. Rozpočet je opět sestaven jako schodkový, tento schodek dokrýváme z vlastních úspor vytvořených v minulých letech. Naší prioritou pro příští rok je nezastavit investice, připravit a hlavně dotáhnout do konce projekty, na jejichž základně můžeme žádat o dotace a nezadlužit městskou pokladnu.

(Pokračování textu…)

Městský rozpočet pro rok 2021: investujeme z úspor

Již od počátku našeho volebního období slibujeme našim občanům, že se dočkají významných rekonstrukcí chodníků a silnic. Šest let jsme společně s Jihomoravským krajem připravovali projekt na opravu průtahu městem v délce téměř tři kilometry. Od Penny přes Bučovickou, podél cyklostezky až ke křižovatce se silnicí I/50. Na tak významnou akci jsme odkládali peníze, které jsme záměrně neutráceli za drobné úseky rozeseté po městě. A že by to bylo potřeba!

(Pokračování textu…)

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }